top of page

 

Varför man blir kriminell

 

Bland ungdomar har kriminaliteten minskat dramatiskt. Från 1999 till 2017 minskade ungdomsbrottsligheten med hälften. Men samtidigt har allvarliga brott som unga begår ökat. Antalet mord, under en period av 5 år, begångna av unga mellan 15 och 17 år ökade från 25 till 84, och för de under 14 år från 17 till 31 (Svensson och Oberwittler 2021).

Detta visar att det är ett fåtal unga som begår väldigt många allvarliga brott.

Dessa få som begår många brott har ofta problem med att bete sig socialt acceptabelt, vilket kallas antisocialitet. Det innebär att de inte följer samhällets regler och ofta börjar bete sig så här tidigt i livet, vilket kan leda dem in på en brottslig bana.  Här måste vi sätta in åtgärder för att bryta denna utveckling.

Relationernas betydelse

Att vara asocial betyder i praktiken att man har svårt att umgås och fungera med andra. Detta kan göra livet svårt på många sätt, som att ha problem i skolan, på jobbet eller i relationer. Det är också vanligt att personer som beter sig på detta sätt saknar förmågan att känna empati, vilket är viktigt för att kunna bete sig moraliskt rätt. När man inte kan fungera i skolan, ha ett jobb eller ett normalt boende måste man försörja sig på annat sätt och kan då välja att antingen bli passivt bidragsberoende eller att få sin bärgning genom kriminell verksamhet (se t.ex. Thomas Ziehe 1986,1993).

Mål och metod

För att hjälpa dessa personer att bli en del av samhället igen behöver vi stärka deras förmåga att skapa relationer, genom det som kallas anknytningsarbete. Detta räcker för att lösa det asociala problemet. Alla andra åtgärder är otillräckliga. Vårt program kan vara en del av det som för in ungdom i riskzonen på rätt spår. Pax och Ulf arbetar direkt med ungdomarna för att i samband med träningen utveckla deras socialitet. Stefan arbetar med att utveckla personal och, om så önskas, även ungdomarnas familjer.  När programmet är klart kan man också köra en runda till med Pax och Ulf om man så önskar och arbeta vidare i handledning med Stefan, Detta kan ske tillsammans eller var för sig.

1111.png
2222.png
bottom of page