top of page

Programmet utgår från asocialitet som en väg in i kriminalitet och gängvåld. Vi visar hur tidiga livserfarenheter formar asociala beteenden och påverkar förmågan att bygga relationer. Vi fokuserar på vikten av anknytningsarbete som ett sätt att stärka relationsförmåga för att integrera asociala individer i samhället och visar hur empati kan leda till positiv förändring. Träningsprogrammet riktar in sig på ungdomarnas socialitet och fysik och utbildningsdagarna på att skapa begrepp och metoder för de vuxna.

 

 

Ett 12 veckor långt program för högstadieungdomar  i riskzonen. 

  • Stärker relationskompetens och socialitet

  • Ger konstruktiv interaktion och sysselsättning 

  •  Programmet kan fungera som komplement till fasta program.

Innehåll:

  • Fysiskt träningsprogram i grupp med boxningstränarna Pax och Ulf där även relationer och socialitet fokuseras.

  • Utbildning för föräldrar och personal i barnens närhet med fokus på ungdomsbrotttslighet och konstruktivt relationsbyggande (anknytning) med Stefan Sandström, leg psykolog och författare

  • Handledning av Stefan Sandström för föräldrar och personal parallelt med träningssprogrammet, med fokus på de ungdomar som ingår.
xzx.png
bottom of page