top of page

Personal och föräldrar

mm.png
nn.png

Denna del av programmet har två syften:

 1. Att ge relevant kunskap om ungdomsbrottslighet och bemötande och strategier som leder bort från den. Detta sker genom två kursdagar med Stefan Sandström.

 2. Att ge löpande stöd för personal och föräldrar genom handledning som avser de ungdomar som ingår i ungdomarnas träningsprogram. Även detta sker med Stefan Sandström.

Utifrån uppdragsgivarens behov kan olika grupper inkluderas i programmet: socialtjänst, skola opch även föräldrar om man så önskar.

Heldagsföreläsningar 1: Ungdomskriminalitet

Innehåll:

 • Ungdomskriminaliteten NU – en översikt

 • Ungdomar som blir kriminella

 • Asocialitet

 • Tonårstidens utvecklingspsykologi – identitet och vuxenblivande

 • Anknytning och relationer

 • Traumas betydelse

 • Utagerande – vad, varför och hur

 • Värdebaserad kommunikation

 • Självförtroende och självkänsla

 • Korrigerande kommunikation

Heldagsföreläsningar 2: Kommunikation och Relation

 • En enkel och effektiv kommunikationsmodell

 • Kommunikation och aggression

 • Relationsförmåga

 • Anknytningsteori

  • Trygg anknytning

  • Otrygga anknytningsmönster

  • När ingen anknytning finns

 • Anknytning och asocialitet

 • Förhållningssätt

 • Att skapa relationer

 • Empati och intoning

 • Anknytningsprocessen

Handledning

Handledningen kan rikta sig till professionella inom skola och socialtjänst. Den kan också inkludera föräldrar, eller enbart rikta sig till föräldrar. Handledningen kan ske i stora eller små grupper. Den kommer givetvis att bli annorlunda beroende på vilket val man gör därvidlag.


 

bottom of page