top of page

Programmet

Bakgrund

 

Under de senaste åren har många ungdomar dragits in i gängkriminalitet och deras inblandning i grovt våld har ökat. Under de senaste 5 åren har andelen mord som begåtts av ungdomar mindre än 14 år ökat från 17 till 31 per år och för ungdomar 15 – 17 från 25 till 84 (2023). För ungdomar i allmänhet har brottsligheten dock sjunkit påtagligt – mellan 1999 och 2017 med 50 % (Svensson och Oberwittler 2021).

 

Detta innebär att en påtagligt liten del av ungdomen begår en mycket stor del av brotten och särskilt då grova brott. För att lösa detta problem gäller det alltså att identifiera de relativt få som är brottsbenägna, att integrera dem i sociala och utvecklande aktiviteter samt att stärka deras sociala tillhörighet och förmåga.

 

Det mest utmärkande draget för asociala – ungdomar liksom vuxna – är deras oförmåga att bygga tillitsfulla relationer (desorganiserade anknytningsmönster). Generellt gäller att ingen som har god tillgång på tillitsfulla relationer och har förmåga att bygga sådana blir asocial. Skola och fritis.

 

Projektet

 

Vi riktar oss till ungdomar på högstadiet, i huvudsak via skola och socialtjänst. Programmet finansieras genom projektbidrag.

 

Programmet består av två delar:

 

 1. Program för fysiskt välbefinnande med Per-Axel "Pax" Sjöholm och Ulf Klaeson. I samband med fysisk träning läggs fokus på att skapa fungerande relationer genom

  • Träning av socialt fungerande i grupp

  • Tillhörighet kamratskap

  • Bidragande till positiv gruppanda, sammarbetsträning

                                    Programmet utförs i grupper om 10.

 1. Program för yrkesverksamma och föräldrar i barnens närhet som speglar barnens program med leg psykolog Stefan Sandström

  • Utbildningsdag om ungdomskriminalitet och dess psykologiska och känslomässiga rötter.

  • Utbildningsdag om bemötande föräldraskap och professionellt förhållningssätt för att stärka relationsskapande.

  • Handledning parallellt med ungdomarnas träningsgrupp/veckovis

Tanken är att skapa ett mönster som sedan kan upprätthållas.

För mera information om konkret innehåll gå till menyn och välj "Träningspass Boxning" eller "Personal och föräldrar"

 

Flexibilitet

 

Vi lägger upp varje program i samarbete med beställarna för att passa deras förutsättningar.

bottom of page